Heart Full Of Soul


Sick at heart and lonely, deep in dark despair
When you want her only, tell me where is she where?
And if she says to you, that she don't love me
Just give her my message, tell her of my plea

And I know, if I could have her back again, I would never make her sad
I got a heart full of soul I got a heart full of soul
She's been gone such a long time, longer than I can bear
But if she says she wants me, tell her I'll be there

( Guitar Solo )

And I know, if I could have her back again, I would never make her sad
I got a heart full of soul I got a heart full of soul
Sick at heart and lonely, deep in dark despair
When you want her only, tell me where is she where?
And if she says to you, that she don't love me
Just give her my message, tell her of my plea

And I know, if I could have her back again, I would never make her sad
I got a heart full of soul I got a heart full of soul
I got a heart full of soul!Captcha
Piosenkę Chris Isaak Heart Full Of Soul przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heart Full Of Soul, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heart Full Of Soul. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Isaak Heart Full Of Soul w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.