Hooked On An 8 Second Ride


Rollin' down a long highway

Out through New Mexico
Driftin' down to Santa Fe
To ride a bull in a rodeo

He's hooked on a feelin'
Addicted to a natural high
Don't know why it's appealin'
All he knows is he's got to ride

He's addicted to danger
Ruled be passion and pride
To pain and fear, he's no stranger
But his his lust needs to be satisfied
Hooked on an 8 second ride

Gettin' up down in back of the chutes
Makes that resin burn
He's got his spurs on the heels of his boots
He's at the point of no return

Climbin' over that chute gate
He settles down inside
The tension's risin' but he can't wait
'Til they turn that bull outside

He's addicted to danger
Ruled by passion and pride
To pain and fear he's no stranger
But his lust needs to be satisfied
Hooked on an 8 second ride
Hooked on an 8 second ride
Hooked on and 8 second rideCaptcha
Piosenkę Chris LeDoux Hooked On An 8 Second Ride przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hooked On An 8 Second Ride, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hooked On An 8 Second Ride. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris LeDoux Hooked On An 8 Second Ride w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.