Burn


You take a wrong turn, drop the ball, fall short, you labor in vain
You choke, miss the boat, bomb out, cave in, fall flat on your face
Yeah that's everyday life
But sometimes

You hit a good lick, the stars light up
Your ship comes in, you make your mark
You catch a break, and you're sittin' on top
Yeah, cream of the crop!
You're the stuff, you set the bar
You beat the odds and there you are
Spend most your life sittin' in the dark waitin' your turn
But every now and then you burn

You go wild in style, chest out chin up, you're king for a day
And then reality hits like a fist, hits you hard, steals your thunder away
And when it beats you down
The wheel spins around and

You hit a good lick, the stars light up
Your ship comes in, you make your mark
You catch a break, and you're sittin' on top
Yeah, cream of the crop!
You're the stuff, you set the bar
You beat the odds and there you are
Spend most your life sittin' in the dark waitin' your turn
But every now and then you burn

You burn like a beacon
Burn like a porch light
Burn like a blue star
Burn like a bon fire
Burn like a flicker in a red hot flame
Burn like a match in a deep dark cave
Like a midnight mile-high blaze

You hit a good lick, the stars light up
Your ship comes in, you make your mark
You catch a break, and you're sittin' on top
Yeah, cream of the crop!
You're the stuff, you set the bar
You beat the odds and there you are
Spend most your life sittin' in the dark waitin' your turn
But every now and then you burn

Yeah you burn

Like a porch light
Like a blue fire

Yeah, you burn burn burn burnCaptcha
Piosenkę Chris Young Burn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young Burn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.