It Takes A Man


She locked her fingers and bowed her head
She said I'm late and I'm really scared
Now you can go but I hope you stay
I'm gonna keep it either way

In my daddy's El Camino
In her driveway in the rain
Staring through that windshield
I could see my future change
And heart hit like a hammer
And my thoughts were running wild
Any fool can make a baby
But it take s a man to raise a child

I laid my head down on the wheel
She said "I know, I know it don't seem real"
She closed her eyes but the tears flowed through
She said "don't hate me for loving you"

In my daddy's El Camino
In her driveway in the rain
Staring through that windshield
I could see my future change
And heart hit like a hammer
And my thoughts were running wild
Any fool can make a baby
But it take s a man to raise a child

Oh, I could not reassure her
I couldn't say what I had planned
Couldn't put three words together
So I just took her hand

In my daddy's El Camino
In her driveway in the rain
Staring through that windshield
I could see my future change
And heart hit like a hammer
And my thoughts were running wild
Any fool can make a baby
But it take s a man to raise a childCaptcha
Piosenkę Chris Young It Takes A Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It Takes A Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It Takes A Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young It Takes A Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.