Who I Am With You


I've been a rolling stone all my life
Flying all alone, flying blind
I've seen it all, I've been around
I've been lost and I've been found

But who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you

I've got a ways to go on this ride
But I got a hand to hold that fits just right
You make me laugh, you make me high,
You make me wanna hold on tight

'Cause who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you
Who I am with you

Because of you I'm a lucky man
You're the best part of who I am

Who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you

Yes, who I am with youCaptcha
Piosenkę Chris Young Who I Am With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who I Am With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who I Am With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young Who I Am With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.