I Like You


It's like a little piece of heaven
When you stay
You make me feel like it's all
Okay
And now I know that the sun
Will only shine
When the clouds go away
Cause that's how you make me feel
That's how you make me feel today

And you're like a little piece of candy
On my tongue
You're so much fun
And I flip like a butterfly
With one look in your eyes
That's how you make me feel
That's how you make me feel tonight

And I think I like you
And I think you like me too

Lets keep dreaming and wishing
This way
Growups don't take enough time to play
Love, and so, it matters at the end of the day
That's how you make me feel
Thank you for making me feel this way

And I think I like you
And I think you like me tooCaptcha
Piosenkę Christina Perri I Like You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Like You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Like You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Christina Perri I Like You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.