The Adventures of Spanky the Emu


There was cow on a farm grazing peacefully
A mother, a father perhaps a baby
It dosen't know its fate
Chorus
Don't eat Oscar Meyer weiners
They are bad 4 you
They are made from things
That used to feel like you
The herded masses, move one by one
On to a damp truck where they are promptly strung
With the thought of nver going home
They were raised ro be slaughtered, not experienced life
Soon to be blend with a buchers knife
No mercy, no thought, no hope
That's why we say
Chorus
Don't eat Oscar Meyer weiners
They are bad 4 you
They are made from things
That used to feel like you
Cows and pigs weren't meant as meat
These animals some humans eat
Go find yourself a veggie treat
Take the innocence off the heat
Don't eat meat
Don't eat Oscar MeyerCaptcha
Piosenkę Chubs The Adventures of Spanky the Emu przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Adventures of Spanky the Emu, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Adventures of Spanky the Emu. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chubs The Adventures of Spanky the Emu w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.