St Louis Blues


I hate to see that evening sun go down
I hate to see that evening sun go down
'Cause the woman I'm loving, she has left this town

If I'm feeling tomorrow just like I feel today
If I'm feeling tomorrow just like I feel today
I'm gonna pack my bags and make a getaway

St Louis woman without your diamond ring
If you didn't have good looks, you wouldn't mean a thing
If it was not for powder and your super hair
Without the man who loves you, you wouldn't get nowhere ?nowhere

I got the St Louis blues, blue as I can be
I got the St Louis blues, blue as I can be
You know I love you, but you don't care for me

I got the St Louis blues, blue as I can be
I got the St Louis blues, blue as I can be
You know I love you, but you don't care for me
I got the St Louis blues, blue as I can beCaptcha
Piosenkę Chuck Berry St Louis Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke St Louis Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki St Louis Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chuck Berry St Louis Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.