Three Nails


Bruised and broken
Is what You were for me
On the cross You gave
Your life for all to see
A love so real a love for me

And You, You make me stronger
You take me over oh' Lord
And You are my strong tower
You gave the power to be free, to be free

You set me free
Three nails and You rescued me
We're breaking down these walls
It's the sound of victory
The earth will shake
With the power of love with no mistakes
We're breaking down these walls
Jesus our KingCaptcha
Piosenkę Citipointe Live Three Nails przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Three Nails, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Three Nails. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Citipointe Live Three Nails w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.