You Alone


Verse1:
Hear the sound
Of Your praise
The symphony
Of Your chosen
Rising all across the earth

Verse2:
Fill our hearts
With Your fire
We'll be Your stars
In the darkness
Shining the light of Your freedom

Pre Chorus:
We Your children
Will echo Your fame
Lift high Your glorious name
Jesus Messiah Divine

Chorus:
You alone
Are mighty to be praised
We hail You all our days
You alone are God

Bridge:
We're running to the sound of heaven
Marching to the beat of Your heart
Laying all aside
Lifting You so high
You are GodCaptcha
Piosenkę Citipointe Live You Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Citipointe Live You Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.