Funky Party


Party, funky party
Party, funky party

Uh, ahh, uh, ahh
Uh, ahh, uh, ahh

There's this place I know
Way across town, yeah, yeah
Where everyone, everyone, yeah
Specialize in getting on down

And they call it
Something like this
Party, funky party
Party, funky party

There's always a smile
On everyone's face
And when you walk
Through that door
You know, you know
You got the right place

And you hear some sound like
Uh, ahh, uh, ahh
Uh, ahh, uh, ahh

Party, funky party, yeah
Party, funky party

Party, funky party
Party, funky party
Party, we had a funky party
Party, funky partyCaptcha
Piosenkę Clarence Reid Funky Party przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Funky Party, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Funky Party. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Clarence Reid Funky Party w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.