Big Ole Shoulder


I got a big ole shoulder to cry on so bring your big ole heartache to me
Don't go looking for someone else cause this is where you ought to be
This is the first one that you'd cried on when the last one set you free
I got a big ole shoulder to cry on so bring your big ole heartache to me
Don't go looking for somebody else to cry to
He may have a big ole shoulder but I'll bet
You'll turn out to be another one he's lied to
And you'll still be looking for someone to help you to forget
So bundle up your sweet love bring it home to me
I got a big ole shoulder to cry on so bring your big ole heartache to me
[ guitar ]
Don't go looking for somebody elseCaptcha
Piosenkę Claude King Big Ole Shoulder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Ole Shoulder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Ole Shoulder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Claude King Big Ole Shoulder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.