Dont Talk To Him


If some guys tells you, I dont care
And tells you lies while Im not there
Dont talk to him
If he tells you, Im untrue
Then darling, here what you must do
Dont talk to him
And if he tells you Ive been seen
Walking round with Sue and Jean
Hes lying again (lying again)
Do anything that you want to
But darling, this I beg of you
Dont talk to him

If you hear the words he has to say
Hell break your heart
Let your love for me prove strong
While we are far apart

So just remember whatd I say
(And) Trust in me while Im away for Ill be true
And just remember my true love is
Brighter than the moon above for only you
And if this guy should try to say
My love for you is only plain
Nearly a wind (nearly a wind)
Just close your eyes and count to ten
And think of me again
But dont you talk to him

(instrumental break)

And if this guy should try to say
My love for you is only plain
Nearly a wind (nearly a wind)
Just close your eyes and count to ten
And think of me again
But dont you talk to him

If you hear the words he has to say
Hell break your heart
Let your love for me prove strong
While we are far apart

So just remember whatd I say
Trust in me while Im away for Ill be true
And just remember my true love is
Brighter than the moon above for only you
And if this guy should try to say
My love for you is only plain
Nearly a wind (nearly a wind)
Just close your eyes, count to ten
And think of me again
But dont you talk to himCaptcha
Piosenkę Cliff Richard Dont Talk To Him przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Talk To Him, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Talk To Him. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cliff Richard Dont Talk To Him w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.