We Dont Talk Anymore


Used to think that life was sweet
Used to think we were so complete
I can't believe you'd throw it away

Used to feel we had it made
Used to feel we could sail away
Can you imagine how I feel today?

Well, it seems a long time ago you were the lonely one
Now it comes to letting go you are the only one
Do you know what you've done?

It's so funny how we don't talk anymore
It's so funny why we don't talk anymore
But I ain't losing sleep and I ain't counting sheep
It's so funny how we don't talk anymore

Well, it really doesn't matter to me
I guess your leaving was meant to be
It's down to you now you wanna be free
Well, I hope you know which way to go
You're on your own again
And don't come crying to me when you're the lonely one
Remember what you've done

It's so funny how we don't talk anymore
It's so funny why we don't talk anymore
But I ain't losing sleep and I ain't counting sheep
It's so funny how we don't talk anymore

It's so funny how we don't talk anymoreCaptcha
Piosenkę Cliff Richard We Dont Talk Anymore przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Dont Talk Anymore, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Dont Talk Anymore. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cliff Richard We Dont Talk Anymore w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.