Wild Ox Moan


Come on loyal woman, I gotta hear that wild ox moan
Come on loyal woman, I gotta hear that wild ox moan
I think heard that wild ox moan
I think heard that wild ox moan
Come on loyal woman, I think that I can hear that wild ox moan
I think that I can hear your heart beating,
But can you handle the depths to which I will sink to satisfy myself,
And stomach my needs
Does your loyalty shake at my secret deeds as I do?
Would you judge me before I have finished my own story?
You've seen me, you don't look away
Can I trust you?
For several years I woke in sweat that I murdered that boy under the north wall
The weight on my heart was so heavy it would heave and vomit often
Of the devil's family now; as the fantasies of a justified kill
In Topeka made me just as weak and ill
And to you men who fail in their hate, I am your voice
Come on loyal woman, I think I that I can hear that wild ox moanCaptcha
Piosenkę Coalesce Wild Ox Moan przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Ox Moan, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Ox Moan. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coalesce Wild Ox Moan w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.