Hey


Where were you when when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?

Hey, I remember love like it was yesterday,
when the scent of you carried me away,
We used to share the news across our morning cup of tea,
Hey, now were strangers flashed across the midnight screen

So hey, I was wondering if I misused your affection
causing you to wander away from my direction
It was clear that things were not same between you and me
Hey, its possible theres just too much emotional chemistry

Hey, where were you
when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?

So, hey, I called you late last night just to break the ice
We were the only two people at home, and that was nice
You said Hi, its me and I said Hey, thats so cool
You said, Stop calling me Hey, my name is Charlotte, you fool
You said, Stop calling me Hey, my name is Charlotte, you fool

Hey, where were you when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?Captcha
Piosenkę Coconut Joe Hey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coconut Joe Hey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.