Midnight


In the darkness before the dawn
In the swirling of this storm
When I'm rolling with the punches
And hope is gone
Leave a light, a light on

Millions of miles from home
In the swirling, swimming on
When I'm rolling with the thunder
But bleed from thorns
Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

In the darkness before the dawn
In the darkness before the dawn
Leave a light, a light on
Leave a light, a light onCaptcha
Piosenkę Coldplay Midnight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Midnight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Midnight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coldplay Midnight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.