Strawberry Swing


They were sitting
They were sitting
In the strawberry swing
Every moment was so precious

They were sitting
They were talking
In the strawberry swing
Everybody was for fighting
Wouldn't wanna waste a thing

Cold, cold water
Bring me round
Now my feet
Won't touch the ground
Cold, cold water
What ya say?
It's such
It's such a perfect day
It's such a perfect day

I remember
We were walking up
To strawberry swing
I can't wait 'til the morning
Wouldn't wanna change a thing

People leaving all the time
Inside
A perfectly straight line
Don't you wanna curve away
It's such
It's such a perfect day
It's such a perfect day

Now the sky could be blue
I don't mind
Without you
It's a waste of time

Could be blue
I don't mind
Without you
It's a waste of time

Could be blue
Could be grey
Without you
I'm just miles away

Could be blue
I don't mind
Without you
It's a waste of timeCaptcha
Piosenkę Coldplay Strawberry Swing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Strawberry Swing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Strawberry Swing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coldplay Strawberry Swing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.