Linda on My Mind


(chorus)

Now I'm lying here with Linda on my mind
And next to me my soonto be
The one I left behind
And lord it's killing me, to see hercrying
She knows I'm lying here beside her
With Linda on mymind

Yes I know that I once loved her
And I placed no one aboveher
And I never thought I'd ever set her free
But it just wasn't in myplans
The way Linda squeezed my hand
The first time that I held herclose
As she danced with me
She said I've loved you for a long time
Butyou're married to a friend of mine
And I've tried hard, to never let itshow
But my love for you is stronger
I can't hide it any longer
And soI thought I'd better let you know
(chorus)
lead break
(chorus)Captcha
Piosenkę Conway Twitty Linda on My Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Linda on My Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Linda on My Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Conway Twitty Linda on My Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.