My Ever After


Look at you now
Crawling around and the crying is drying you out
Look at you now
At your face
The only thing you see is pain
Look at you now
Running around with no hope cuz you're lost in the crowd
Can I help tear it down?
I'm offering a secret
I'm breaking a spell
Come in promise you won't tell and
Welcome to my ever after
Everything's chocolate to me
There's nothing that will break your laughter
Nothing til after you leave
Welcome to my ever after
Haunting all our dreams together
If you've made it here
We'll get lost in forever
Welcome to my ever after
Look at me now
Why pray for reason when everything all has a place
Look at me now
I'm okay
It's only a part of the game
Look at me now
Following footsteps that lead to the place that I found
Far away farther down
I'm laying on the table like cards that I've dealt
Come in come see for yourself and then
Welcome to my ever after
Everything's chocolate to me
There's nothing that will break your laughter
Nothing til after you leave
Welcome to my ever after
Haunting all our dreams together
If you've made it here
We'll get lost in forever
Welcome to my ever after
Look at you now
Running around and the crying is drying you out
Look at me now
And follow my footsteps that lead to the place that I've found
Come in come see for yourself and then
Welcome to my ever after
Everything's chocolate to me
There's nothing that will break your laughter
Nothing ‘til after you leave
Welcome to my ever after
Haunting all our dreams together
If you've made it here
We'll get lost in forever
Welcome to my ever afterCaptcha
Piosenkę Cori Yarckin My Ever After przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Ever After, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Ever After. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cori Yarckin My Ever After w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.