Younger Girl


She's one of those girls who
Seems to come in the Spring
One look in her eyes
And you'll forget everything
You had ready to say
And I saw her today, yeah

[CHORUS]

A younger girl keeps
Rolling cross my mind
No matter how much I try
I can't seem to leave
Her memory behind
I remember her eyes
Soft, dark and brown
Said she'd never been
In trouble or even in town
A younger girl keeps
Rolling cross my mind

A younger girl keeps
Rolling cross my mind

And should I hang around
Acting like her brother
In a few more years
They'd call us right for each other
But why, if I wait
I'll just die, yeah

[Repeat CHORUS]

She's one of those girls who
Seems to come in the Spring
One look in her eyes
And you'll forget everything

She's one of those girls who
Seems to come in the Spring
One look in her eyes
And you'll forget everythingCaptcha
Piosenkę Critters Younger Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Younger Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Younger Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Critters Younger Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.