Southbound Train


Graham Nash

Liberty laughing and shaking your head
Can you carry the torch that'll bring home the dead?
To the land of their fathers whose lives you have lead
To the station at the end of the town
On the southbound train going down

Equality quietly facing the fist
Are you angry and tired that your point has been missed?
Will you go to the back-room
And study the list
Of the gamblers using the phone
On the southbound train going down

Fraternity failing to fight back the tears
Will it take an eternity breaking all the fears?
And what will the passenger do when he hears-
That he's already paid for the crown
On the southbound train going downCaptcha
Piosenkę Crosby & Nash Southbound Train przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Southbound Train, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Southbound Train. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Crosby & Nash Southbound Train w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.