Frigid As England


Lowe/Macmichael/Eede

Be yourself and don't be shy
I said I like you in the daylight, didn't I?
Found you in the rushes, found you screaming
Can't you see love is everything, everything

I didn't care if we flew to hell
Not everyone you see with wings is an angel
Share a halo, hope the lightning misses
But now it strikes, love is

As wrong as the map that led us to this
As blind as the bat that watched our first kiss
As tame as the moon you held in your hand
As wild as me, and as frigid as England

I was your tramp and your trampoline
I was your plaster, I was your plasticine
Remodel me and dynamite my bridges
I'm a new boy now, love is

As wrong as the map that led us to this
As blind as the bat that watched our first kiss
As tame as the moon you held in your hand
As wild as me, and as frigid as England

How many letters will you send?
You know I never want to see your face again
Return to the rushes, can't you see love is

As wrong as the map that led us to this
As blind as the bat that watched our first kiss
As tame as the moon you held in your hand
As wild as me, and as frigid as EnglandCaptcha
Piosenkę Cutting Crew Frigid As England przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Frigid As England, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Frigid As England. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cutting Crew Frigid As England w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.