Four Wheel Cowboy


(CW McCall, Bill Fries, Chip Davis)

[Chorus]

Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Jeepin' down to Santa Fe

Well, Denver town an' I'm outta the chute
Foot in the gas an' a hole in my boot
And I'm outbound, yeah
Gonna see my momma in Santa Fe
I'm over the Hump and I'm on my way
I'm southbound

[Chorus]

Three hundred miles to Santa Fe
Got a momma to see or the Devil to pay
Gonna be there by the break of day
And I'm southbound
Three hundred miles to Santa Fe
Got a momma to see or the Devil to pay
Gonna be there by the break of day
And I'm southbound

Now this ol' Jeep needs a coat a' paint
But she makes up for what I ain't
She got feelin'
I only know one thing fer sure
This pony a' mine don't need no spurs
She's squealin'

[Chorus]

Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Jeepin' down to Santa Fe

Well, Texaco's open in Trindad
I didn't stop for gas but I wished I had
'Cause I could use some
They's a bunch a' wild women in Walsenburg
They all make love like a buffalo herd
I wish I knew one

[Chorus]

Two hundred miles to Santa Fe
Gonna be there by the break of day
Got a momma to see or the Devil to pay
And I'm southbound
Two hundred miles to Santa Fe
Gonna be there by the break of day
Got a momma to see or the Devil to pay
And I'm southbound

Rattlin' down off a' Raton Pass
Glorieta Hill like a sheet a' glass
And I'm slippin'
Pedalin' down past Pecos town
My go foot up and my stop foot down
I'm slidin'

[Chorus]

Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Four wheel cowboy
Jeepin' down to Santa Fe

Now Momma's just like this here ol' Jeep
She's tough and fast and she runs real cheap
And she's drivin'
Well, sun comin' up in New Mexico sky
Got a burr in my saddle and a fire in my eye
An' I'm flyin'

[Chorus]

Fifteen miles to Santa Fe
Gonna be there by the break of day
Got a momma to see or the Devil to pay
And I'm southbound
Fifteen miles to Santa Fe
Gonna be there by the break of day
Got a momma to see or the Devil to pay
And I'm southbound

C'mon now, Paint
We almost there
Only one more mile, honey
We comin' Momma
Here we come
Can'tcha see us comin' Momma?
We comin'!
Only one more mile, Momma!
We stuck into four wheel drive, baby!
Here we come!
Whoo!Captcha
Piosenkę C.W. McCall Four Wheel Cowboy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Four Wheel Cowboy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Four Wheel Cowboy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.W. McCall Four Wheel Cowboy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.