Rocky Mountain September


(Bill Fries, Chip Davis)

From the album Wolf Creek Pass

When the skies are gray, and the wind is cold, I remember How the snow was silver, and the leaves were gold when I left her It was early mornin', on a Rocky Mountain September And she was gone

Well now it's five AM an' I'm a hunnert an' ten miles from Denver
An' the snow is silver an' the leaves are gold an' I miss her
'Cause it's another mornin' on a another mountain September
An' I'm alone

Yeah, we climbed the mountain together, an' we stood on top a' the world But now I gotta remember it all alone

When the fire is warm, an' the sun is cool, in November When my heart is young, and my mind is old, I remember An early mornin', on a Rocky Mountain September And she's gone

Well now it's fall again an' I'm a thousand miles from nowhere
An' I can can hear her voice an' I see her smile an' I miss her
An' it's another mornin' on another mountain September
An' I'm alone

Yeah, we climbed the mountain together, an' we stood on top a' the world But now I gotta try to remember it all aloneCaptcha
Piosenkę C.W. McCall Rocky Mountain September przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rocky Mountain September, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rocky Mountain September. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.W. McCall Rocky Mountain September w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.