What Is Life


People gotta listen to what I say
Ain't no, it ain't no big thing
Make no thumbs about it
Droppin' your troubles at the doorway
Listen for me
What is life, what is life - it's just a party (x3)
Givin' it, givin' it all to me
People gotta listen to what I say
The music, revolution, and it's liberating me
Leave the dead weight and the world behind you
Listen for me
What is life, what is life - it's just a party (x3)
Givin' it, givin' it all to me
Leave your troubles at the doorway
Listen for meCaptcha
Piosenkę D I What Is Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Is Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Is Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D I What Is Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.