That's The Way Of The World


Nothing really matters till you make it
Nothing really matters till in the end
The world still turns and life you learn
Nothing really matters in the end

(That's the way of the world)
You sure about this, baby
(That's the way of the world)
'Cause I been feeling
Down for a while now

(That's the way of the world)
I better do something real soon
(That's the way of the world)
I want out of this life
Maybe even commit suicide

Nothing really matters till you make it
(All right, all right)
Nothing really matters till the end
Your love's all gone but keep it strong
And nothing really matters in the end

(That's the way of the world)
I don't think that's me, baby
(That's the way of the world)
I just feeling down, boy

(That's the way of the world)
Got no friends in my life, boy
What's going on here
(That's the way of the world)
Things better change for me
And they have to change fast

Nothing really matters till you show it
Nothing really matters till you say
I tell you now when you let me down
Nothing really matters in the end

All right, tell me again, baby

(That's the way of the world)
I needed you but you could not be found
(That's the way of the world)
Strolling through problems
World dragging us down

(That's the way of the world)
Trying to solve all these troubles we made
(That's the way of the world)
Stuck in the middle of life
It's a shame

(That's the way of the world)
(That's the way of the world)

I hope what you saying to me
Is real true, baby
I know what I'm gonna do
(That's the way of the world)
(That's the way of the world)

You're the only friend I got, baby
With Cathy Dennis

It's about time we should get it on
(That's the way of the world)
(That's the way of the world)
At an all-time low, baby

Nothing really matters till you make it
Nothing really matters till in the end
The world still turns and life you learn
But nothing really matters in the end

(That's the way of the world)
Nothing really matters in the end
(That's the way of the world)
The end, the end
(That's the way of the world)
The end, the endCaptcha
Piosenkę D Mob That's The Way Of The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That's The Way Of The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That's The Way Of The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D Mob That's The Way Of The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.