Always


When she said I'd love you like no other
And she said our love would last forever
I was young and didn't understand then
What it was could beat inside of me

And she believed in ever after
In a world where all your dreams come true
And if I had a chance I'd tell her a thousand times a day
That I still need you I can hear you

Chorus:
Say you'll always love me
And be the one to understand
Take my life and never leave me
And just remember that I'm always near you - always there

We used to live and laugh about tomorrow
Running out of precious time we borrow
And there was you and love was all you wanted
In your heart you'll find where we belong

And she was always there beside me
Reaching out and holding me tonight
If I had a chance I'd tell her a thousand times a day
That I still need you I can hear you

Chorus

After love has come and gone
You wonder what remains
And you will you have the strength to let
Your feelings show again
It's never easy but I tell you
A thousand times a day
That I still need you I can hear you

Chorus(×2)Captcha
Piosenkę D-Side Always przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D-Side Always w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.