One Night Stand


job done
wanna have fun
gonna call my girls
gonna get my air done
so i dress tight
wiv my heels high
and i think about the moves ima pull tonight
when i

roll up out front
guys lookin over like they want some
make way, sexy
for me and my ladies

chorus
hear the sound of the dj playin our jam
glass down
grab a man
move to the floor its time to get down
ding ding
first round
hand on my hips as we start to dip
close range
full clip
temptations, sensations,vibrations
my one night stand

act wild but i
got style cos i
aint sippin if it aint crystal
high class
nice ass
spend your money but i got my own cash
good vibes
so right
thankyou for the dance tonight
feel free baby
keep lookin cos u cant have me

chorus
i said
get up
get up
its a one night stand
hear i come again with my rymin slang
ride with the rythm as i flip this sound
flip this sound we gonna move around and
mmmmmmis-teeq were comin back again
love of the music inside your membrane
im gonna burn u wiv my lyrical flame
enter the game
come fllow me
its time to play
break down
dont u go and get the wrong impressin
its just a dancd, im wiv my girlfriends hangin out
to mislead u wasnt my intention
nothin more to say

chorus (x2)Captcha
Piosenkę D12 One Night Stand przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Night Stand, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Night Stand. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D12 One Night Stand w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.