I Miss You Like Mad


Going out of my mind,
Keep thinking about you
Keep wondering when I'll see you again
Can't believe that you're gone,
Everything's all wrong,
Thought that I can live without your love
But it's just not true,
I'm no where without you,
I would die if I'm without your touch
It hurts my heart so bad,

And I miss you like mad,
Like crazy, crazy, and I need my arms around you baby,
'Cuz it's hurting so bad
Please save me
Say that you'll take me back,
'Cuz I miss you like mad

Need you back in my life,
I'm so lost without you,
Baby nothing feels right,
Crying shamelessly at night
Keep asking myself, how was I so wrong?
Thought that I could make it on my own
But there's just no way I can take this heartache,
And the thought of one more night alone
Makes my heart so sad,

And I miss you like mad,
Like crazy, crazy, and I need my arms around you baby,
'Cuz it's hurting so bad
Please save me,
Say that you'll take me back,
'Cuz I miss you like mad

I would give anything to get you back,
I would do anything you ever ask,
All my world is in your hands,
Give me one more chance,

'Cuz I miss you like mad!
Like crazy, crazy, and I need my arms around you baby,
'Cuz it's hurting so bad
Please save me,
Say that you'll take me back,
'Cuz I miss you like mad

(repeat until fade)Captcha
Piosenkę Da Brat Tyrese I Miss You Like Mad przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Miss You Like Mad, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Miss You Like Mad. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Da Brat Tyrese I Miss You Like Mad w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.