If My Heart Had Windows


If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
A tear may appear when I hold you near but that's for the sweet things you do
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
By your side I'll stay till we're old and gray reminiscin' young moments we knew
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
[ piano ]
A thief couldn't steal the joy that I feel heaven for me has come true
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for youCaptcha
Piosenkę Dallas Frazier If My Heart Had Windows przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If My Heart Had Windows, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If My Heart Had Windows. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dallas Frazier If My Heart Had Windows w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.