Deep Purple


Deep Purple
Jimmy Dorsey

When the deep purple falls over sleepy garden walls
And the stars begin to flicker in the sky Through the
mist of a memory, you wander back to me Breathing my
name with a sigh

In the still of the night, once again I hold you tight
Though you're gone your love lives on when moonlight beams
And as long as my heart will beat, lover we'll always meet
Here in my deep purple dreams

Repeat 2nd verseCaptcha
Piosenkę Dark Tranquillity Deep Purple przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deep Purple, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deep Purple. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dark Tranquillity Deep Purple w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.