Tekst piosenki Dark Tranquillity: Don't Think I Don't Think About It

Don't Think I Don't Think About It


I left out in a cloud of taillights and dust
Swore I wasn't comin back
Said I'd had eonugh
Saw you in the rear view
Fadin from my life
But I wasn't turnin round
No not this time

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think it don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

When we make choices
We gotta live with it
Heard you found a real good man and you married him

I wonder if sometime I cross your mind?
Where would we be today of if I never drove that car away?

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think it don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

Yeah I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

But don't think I don't think about it
Don't think I don't have regrets
Don't think you don't get to me
Between the work and the hurt and the whiskey
Don't think I don't wonder bout
Could've been should've been all worked out

I know what I felt and I know what I said
But don't think I don't think about it

No no

Don't think I don't
Don't think I don'tCaptcha
Piosenkę Dark Tranquillity Don't Think I Don't Think About It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Think I Don't Think About It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Think I Don't Think About It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dark Tranquillity Don't Think I Don't Think About It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.