Another Skin Shed


As ire is spawned, vengence is sworn
Another body bled, another dead skin shed
For granted it shall be taken
Our capacity to interact
A perfect expectation
Defiled by observed fact
A shrouded barrier
Too inherent for the mind to percieve
Emotions ensure that
the long term hopes are bereaved
Affirm your belief, hopes are bereaved

Another body bled, another dead skin shed

Are we striving for
An unattainable goal
Countless years of exertion
And what have we got to show
Others wrongs internally blamed
Our own externally caused
Our minds too feeble to
Change and reap the rewards

Hopes are bereaved
Another body bled, another dead skin shedCaptcha
Piosenkę Day Of Contempt Another Skin Shed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Another Skin Shed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Another Skin Shed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Day Of Contempt Another Skin Shed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.