Deep Purple


When the deep purple falls
Over sleepy garden walls
And the stars begin to flicker in the sky
Through the mist of a memory
You wander back to me
Breathing my name with a sigh

In the still of the night
Once again I'll hold you tight
Though you're gone your love lives on
When moonlight beams
And as long as my heart will beat
Love we'll always meet
Here in my deep purple dreams

And as long as my heart will beat
Love we'll always meet
Here in my deep purple dreamsCaptcha
Piosenkę Dean Martin Deep Purple przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deep Purple, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deep Purple. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dean Martin Deep Purple w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.