Santo Domingo / Bongo Bongo


(1953)
(with Jerry Lewis & Carmen Miranda)

In San Domingo (JL) Re-bah
There's bongo bingo (JL) Re-bah re-bah
It's quite the thing-o (JL) Aw-wah
In San Domingo (JL) Aw-wah aw-wah
That's where the gang go (JL) Ole
To bongo bingo (JL) Re-bah ole
And the fandango (JL) Aw-wah ole
In San Domingo (JL) Ole ole ole oh
Ole (JL) Ole ee-to
Ole (JL) Ole ee-to
Ole (JL) Ole ee-to ole ee-to hoo hoo
The castinets they get a play
Castinets make you sway
The bongo bingo (JL) Ay-yi bingo
And you'll be king-o (JL) Ay-yi bingo
In San Domingo (JL) Oh bongo bingo
If you know how to sway
You can learn how to play
Just the way that they play in San Domingo
If you beat when you hum
Just repeat it on a drum
And they'll know that you've come to San Domingo
Bongo bingo (CM) Bingo bingo bingo bingo ay-ay-ay-ay
Go where the gang go (JL&CM) noise
And learn the lingo (JL&CM) noise
And you fandango (JL&CM) noise
In San Domingo (JL&CM) noise
Just bingo bongo (JL&CM) noise
Just bongo bingo (JL&CM) noise
And we go king-o (JL&CM) noise
In San Domingo (CM) Bango
(All) Bango bingo bye bye two three four five six oleCaptcha
Piosenkę Dean Martin Santo Domingo / Bongo Bongo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Santo Domingo / Bongo Bongo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Santo Domingo / Bongo Bongo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dean Martin Santo Domingo / Bongo Bongo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.