With My Eyes Wide Open


in the movie "The Stooge"

With my eyes wide open I'm dreaming
Can it be true I'm holding you close to my heart
With my eyes wide open I'm dreaming
You're with me now sharing a vow never to part
I'm so afraid to close my eyes afraid that I'll find
This lovely thrill is just a silly illusion
With my eyes wide open I'm dreaming
Do I deserve such a break
Pinch me to prove I'm awake
I can't believe that you're really mineCaptcha
Piosenkę Dean Martin With My Eyes Wide Open przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke With My Eyes Wide Open, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki With My Eyes Wide Open. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dean Martin With My Eyes Wide Open w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.