Sos (Love To The Rescue)


SOS, SOS
I'm calling love to the rescue
SOS, SOS
I'm calling love to the rescue

When he came into my life
I asked him what's your alibi
He said he had a love to last forever
I'm lost in his love
He took my breath awat
I thought that he was here to stay
But then he left me here
To drift alone
I'm lost in his love

I'm calling love to the rescue
Won't someone here
Listen out for my plea
I'm calling love to the rescue
I need someone to come and help me
Oh oh oh oh

SOS, SOS
I'm calling love to the rescue
SOS, SOS
I'm calling love to the rescue

Left stranded all alone
It's hard to make it on my own
Although I'm one more
Shell upon the shore
I'm lost in his love
I tumble in my heart
And try to find that hidden part
Of love which seems
To loose my very touch
I'm lost in his love

I'm callinf love to the rescue
Won't someone here
Listen out to my plea
I'm calling love to the rescue
I need someone to come and help me
Love to the rescue
Can't someone there
Listen out for my plea
I'm calling love to the rescue
I need someone to come and help me
Oh oh oh oh

SOS, SOS
I'm calling love to the rescue
SOS, SOS
I'm calling love to the rescueCaptcha
Piosenkę Dee D.Jackson Sos (Love To The Rescue) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sos (Love To The Rescue), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sos (Love To The Rescue). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dee D.Jackson Sos (Love To The Rescue) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.