Stand At Your Window


(Stand at your window some night) again let me see
The one who is holding the best part of me
(Stand at your window some night) look at my side of town
Remember if you change your mind you know where I'll be found

Each night I look up at your mansion
I see the window where the light shines through
And I wonder if you still remember
The one that you left for someone new

(Stand at your window
[ guitar ]
Each night as I wait here in the darkness
I watch your window so high above
I'm longing for a look at my old sweetheart
A look at the one that I still love

(Stand at your window
(Stand at your windowCaptcha
Piosenkę Del Reeves Stand At Your Window przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stand At Your Window, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stand At Your Window. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Del Reeves Stand At Your Window w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.