Cry Myself To Sleep


The party's over everybody go home
I'm sorry but I'd like to be alone
'Cause every time I see her I have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

I threw this party never thought she'd come by
All she wants to do is see me cry
And when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-ya

Did ya notice how she danced with every guy but me
She loves to see me in misery
I used to be her little buttercup
But now she comes around just to break me up

So everybody won't you please go home
The party's over and I'd like to be alone
'Cause when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-ya

Did ya notice how she danced with every guy but me
She loves to see me in misery
I used to be her little buttercup
But now she comes around just to break me up

So everybody won't you please go home
The party's over and I'd like to be alone
'Cause when I see her I just have to weep
I'm gonna cry myself to sleep

Cry ya-ya-yaCaptcha
Piosenkę Del Shannon Cry Myself To Sleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry Myself To Sleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry Myself To Sleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Del Shannon Cry Myself To Sleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.