Hats Off To Larry


As I walk along,
I wonder what went wrong,
With our love, a love that was so strong
And as I still walk on,
I think of the things we've done
Together, a-while our hearts were young

I'm a-walkin' in the rain,
Tears are fallin' and I feel the pain,
Wishin' you were here by me,
To end this misery
And I wonder--
I wah-wah-wah-wah-wonder,
Why,
Why, why, why, why, why she ran away,
Yes, and I wonder,
A-where she will stay-ay,
My little runaway,
Run, run, run, run, runaway

I'm a-walkin' in the rain,
Tears are fallin' and I feel the pain,
Wishin' you were here by me,
To end this misery
And I wonder--
I wah-wah-wah-wah-wonder,
Why,
Why, why, why, why, why she ran away,
Yes, and I wonder,
A-where she will stay-ay,
My little runaway,
Run, run, run, run, runaway
Run, run, run, run, runaway
Run, run, run, run, runawayCaptcha
Piosenkę Del Shannon Hats Off To Larry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hats Off To Larry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hats Off To Larry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Del Shannon Hats Off To Larry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.