Bare Hands


I've got a question on my mind
You can answer in your time
Just don't freeze like a deer in the headlights

Sometimes it's the risk of getting hurt
That's beautiful and worse,
Is being numb feeling nothing at all

A little pain lets you know your alive
We gotta live and love not just survive

Hearts that don't love can't be broken
A dream stays a dream if not woken
If you never bleed then you won't understand
Come pick me red roses with your bare hands

I'm standing right in front of you
But you don't know what to do
It's the fear of thorns that keeps you out of the garden

Be brave, be the fool, you've never been
'cause i'll be here to kiss you skin
Melt me on the path where love could begin

Hearts that don't love can't be broken
A dream stays a dream if not woken
If you never bleed then you won't understand
Come pick me red roses with your bare hands

Make me feel i'm worth it
Don't love me with gloves on
Pick me roses roses with your bare hands
Make me feel i'm worth the scratches

Hearts that don't love can't be broken
A dream stays a dream if not woken
If you never bleed then you won't understand
Come pick me red roses with your bare hands

A little pain lets you know you're alive
We gotta live and love not just surviveCaptcha
Piosenkę Delta Goodrem Bare Hands przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bare Hands, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bare Hands. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Delta Goodrem Bare Hands w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.