Can't Back Down


We can't
We can't back down (x4)

Not right now
We can't back down
Not right now
We can't back down
We can't back down

Don't close your eyes
We're all in this together
Wherever we draw the line
We're not gonna straddle across it
Or lose it

We can't back down
There's too much at stake
This is serious
Don't walk away
We can't pretend it's not happening
In our backyard
Our own home plate
(No way)
We've been called out
(We've been called out)
Do you hear your name?
(Yeah)
I'm not confused
Let's win this thing
(Let's do it)
We can't back down
There's too much at stake
Don't walk away
Don't walk away, yeah

Don't get me wrong
I don't like confrontation
I'd rather we all just get along
Music should be undivided, united

We can't back down
There's too much at stake
This is serious
Don't walk away
We can't pretend it's not happening
In our backyard
Our own home plate
(No way)
We've been called out
(We've been called out)
Do you hear your name?
(Yeah)
I'm not confused
Let's win this thing
(Let's do it)
We can't back down
There's too much at stake
Don't walk away
Don't walk away, yeah

We got a situation that we can't ignore
'Cause ignorance is not bliss
We don't have to take this, no
With every big decision
Comes an equally important share of the risk
We gotta take this

We can't back down
There's too much at stake
This is serious
Don't walk away
We can't pretend it's not happening
In our backyard
Our own home plate
We've been called out
Do you hear your name?
I'm not confused
Let's win this thing
We can't back down
There's too much at stake
Don't walk away
Don't walk away, yeah
We can't back down

We can't back down
Not right now
We can't back downCaptcha
Piosenkę Demi Lovato Can't Back Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't Back Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't Back Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Demi Lovato Can't Back Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.