In Love This Way


(Lyrics and Music by M Aukerman)

I'm lonely today, won't you come out to play
When I'm with you all the world goes away
your smile and your eyes, they keep me alive
Your voice is a bell that massages my mind
* And it makes me wonder
And it makes me sad
And it makes me nervous
And it makes me mad
Because I think about you every night and day
And when I could have asked I let it slip away
I've got to get to know you, but I'm so afraid
Well it's so hard to be a friend and be in love this way
Oh talk to me please, you've brought me to my knees
Only your words melt my twenty year freeze
I've known you so long, I've known you all along
But suddenly my thoughts of you have been so strong

Because I wonder if I'm more than just a friend
Did I really see a fire - or just inside my head
Sometimes I know you just want me to go away
Well it's so hard to be a friend and be in love this way
Karen, may I see your blue eyes
Karen, may I tell you tonight
That it makes me wonderCaptcha
Piosenkę Descendents In Love This Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Love This Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Love This Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Descendents In Love This Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.