Do You Hear What I Hear


Do you hear what I hear
Do you hear what I hear

Said the night wind to the little lamb,
Do you see what I see
Way up in the sky, little lamb,
do you see what I see
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the shepherd boy,
Do you hear what I hear
Ringing through the sky, shepherd boy,
Do you hear what I hear
A song, a song, high above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea

Everyone, come together
Pray together, stay together
Celebrate the coming other king
All my sisters, all my brothers
Come together, love one another
Join me now, every voice and sing

Said the shepherd boy to the mighty king,
Do you know what I know
In your palace warm, mighty king,
Do you know what I know
A Child, a child shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold
The Child, the Child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

Everybody, come together
Pray together, stay together
Everybody, come together
Stay together, celebrate together
Everybody, come together
Pray together, stay together
Everybody, come together
Stay together, celebrate togetherCaptcha
Piosenkę Destiny's Child Do You Hear What I Hear przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do You Hear What I Hear, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do You Hear What I Hear. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Destiny's Child Do You Hear What I Hear w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.