I Don't Want To Be Like This


I see you're angry with the things you did
And I know you will be lost until
You find a reason that can make you see my wish

And now I'm watching as you swing your dress
And your friends may cool your own distress
But you could change it all with
Just one kiss, one kiss

CHORUS
'Cause I don't want to be like this for too long

And the words are racing through my head
But they need to come from you instead
So close your eyes and think of all the things you miss

CHORUS

The days are growing colder now
And I'm lost when you don't come around
But you could change it all with
Just one kiss, one kiss

CHORUSCaptcha
Piosenkę Devlins I Don't Want To Be Like This przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Want To Be Like This, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Want To Be Like This. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Devlins I Don't Want To Be Like This w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.