Until The Light Shines Through


It feels like my thoughts
Could run into your mind
ANd say the things that I can't say

And all of this time
I'm thinking to myself
The only thing I see is you
My life runs through
Your heart will be a place for me

Night speeds so fast
It's easy now
I cut myself on these thoughts of you
And I hear your voice
I'm running now into your world
That takes me near the edge of real
My mind to steal each night with you
Make everything seem new

CHORUS
And it feels like I'm
Spending all my time
Chasing dreams I wish so would come true
If you hold the knife
I would take my life
I want to be with you
I want to be with you
Until the light shines through

Nothing changes now my heart stands still
You could part my will to live

CHORUSCaptcha
Piosenkę Devlins Until The Light Shines Through przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Until The Light Shines Through, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Until The Light Shines Through. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Devlins Until The Light Shines Through w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.