Satanic Barbarism


[Malone/Hersemann]

Saturated with blood
Battlefields multiply -- covering the earth
Urged on from beings below
At one with the purpose -- rebirth through extinction
Singular in need
Steamrolling the majority -- rejoice in perversity
The strike will never cease
Domination, termination, shattered skulls beneath marching feet
Feeble opposition
Unspeakable mutilation they endure
Their pain only supplements
The collective hate held by this regime
Mentally unfit
To be able to comprehend enlightened thought
Masters will be slaves
As downtrodden souls unify as one
Awake!
Both weak and the strong
Unite!
We'll form devil throngs
Brought together by the steel
That's ruled all along!
All our lives you've waited for this call
Now scream havoc and unleash your dogs of war!
Storming satanic barbarians
Take all that we deserve!Captcha
Piosenkę Diabolic Satanic Barbarism przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Satanic Barbarism, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Satanic Barbarism. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diabolic Satanic Barbarism w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.