Im Tired


It's not so dramatic
I ain't no fool
You're the fanatic
And you ain't so cool
You're so depressed
'Cause I'm no fun
You're so nervous 'cause
Your brain's gonna explode
I ain't so stupid
I ain't so dum
You can hate me
'Cause I've got you down
It's not so dramatic
I ain't no fool
You're the fanatic
You ain't so cool
You're so depressed
'Cause I'm no fun
Just go home
'Cause we don't want you hereCaptcha
Piosenkę Die Kreuzen Im Tired przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im Tired, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im Tired. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen Im Tired w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.