Live Wire


Live wires in your brain
They make you scream
Live wires in your body
Don't hold back
Live wires untapped energy
Turn it loose
Bare wires are your brain
You feel no pain
Bare wires burning bright
Let loose
Have some fun
Fuck the way you live
Don't it make you mad
No food no jo
Don't make you mad
Let loose man
Have some funCaptcha
Piosenkę Die Kreuzen Live Wire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Live Wire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Live Wire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen Live Wire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.